• odroczenie wykonania kary
  • o odroczenie można się starać tylko w wówczas jeżeli kara wyroku nie jest większa niż lata otóż wykonania kary uzyskać razy na
    prawolingo.pl
    certum powszechne centrum certyfikacji podpis elektroniczny dla płatników składek zus certyfikaty kwalifikowane zaufane niekwalifikowane rozwiązania z zastosowaniem e podpisu

    Pierwsza od 32 lat Polska wyprawa w góry Afganistanu. Korytarz Wachański (Worek Wachański) to wąski skrawek lądu wciśnięty pomiędzy Tadżykistan i Pakistan. Powstał pod koniec XIX wieku w wyniku rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej o wpływy w Azji Środkowej. W założeniu, razem z resztą terytorium Afganistanu, miał stanowić buforowy pas ziemi odgradzający od siebie posiadłości obu imperiów. W latach 60. i 70. skupiała się tutaj działalność alpinistów z wielu krajów świata, w tym także z Polski. Była to wówczas jedna z ostatnich białych plam na planecie -- istniejące mapy kończyły się na północnych granicach Pakistanu i południowych granicach byłego ZSRR. Intensywną działalność eksploracyjną zakończyło wkroczenie wojsk komunistycznych do Afganistanu w 1979 roku. Obecnie następuje powolny powrót alpinistów do Korytarza Wachańskieg. Obszar działania wyprawy obfituje w ponad czterysta prawdopodobnie niezdobytych wierzchołków. Ich wysokość waha się od 5142 do 6094 metrów. Konkretne szczyty, na które będziemy wchodzić, zostaną wybrane na miejscu w zależności od postępów eksploracji i warunków w ścianach, jednak na podstawie posiadanej dokumentacji fotograficznej wytypowaliśmy kilka najatrakcyjniejszych celów Posiadajacy cztery wierzchołki szczyt Kara Dżilga I stanowi jedyny sześciotysięczny masyw pasma Pamir-i Wakhan leżący w całości na terenie Afganistanu. Pasmo to wciśnięte jest pomiędzy góry Kohe Ak Su a grupę Batura Muztagh wchodzącą w skład Karakorum. Ma około 90 km długości i 20 km szerokości. Góry Pamir-i Wakhan zostały dotychczas spenetrowane w niewielkim stopniu, a historia ich eksploracji wygląda następująco: -- 1964 rok -- niemiecka ekspedycja pod kierownictwem C.B. von Dobenecka zdobywa Kohe Baya Qara (5424 m n.p.m.*); -- 1974 rok -- polska wyprawa w składzie Ryszard Palczewski, Antoni Miklaszewski, Krzysztof Graczkowski, zdobywa Awal-Wakhjir Sar (5548 m n.p.m.*); -- 1999 rok -- japońska wyprawa pod kierownictwem Akiry Miyazawa wchodzi na Sakar Sar (6272 m n.p.m.*), najwyższy szczyt Pamir-i Wakhan; -- 2007 rok -- prawdopodobnie niemiecka ekspedycja pod kierownictwem W. Heichela wchodzi na szczyt Constanzia Sar (5902 m n.p.m.*). Ponadto zdobyte zostały dwa inne wierzchołki Pamir-i Wakhan -- Sakar Sar II (6250 m n.p.m.) oraz Dehli Sang-i Sar (6225 m n.p.m.). Wszystkich wejść poza dwoma najwcześniejszymi (tj. z 1964 i 1974 roku) dokonano od strony pakistańskiej.