W drugiej części przygotowana mapa zostanie przeskalowana i finalnie dokończona. Autor wykorzystuje darmowe programy PhotoScape oraz Gimp. Na koniec zostaną dodane ramki oraz siatka ze współrzędnymi. Dodatkowe elementy które pojawią się na mapie to prosta grafika informacyjna.