Jak rozpalić ogień przy pomocy prymitywnych narzędzi? Można wykorzystać siłę rąk i przy dużym wysiłku wzniecić ogień. Można też posłużyć się prostym kołem zamachowym rozpędzanym przy pomocy sznurków. Może ono powstać z okrągłego kamienia lub wypalonej w ognisku gliny. Dodatkowo ta sama technika pozwoli stworzyć prymitywną wiertarkę i wykorzystać ją do przygotowania niewielkich zagłębień w drewnie.