Rozpalanie ognia przy użyciu krzesiwa i krzemienia pasiastego, materiał prezentuje sprzęt użyty do pokazu oraz trzy inne krzemienie które są mniej ciekawe do krzesania: są to odmiany krzemienia czekoladowego które ze względu na swoją otoczkę wapienną lub nie odpowiednie domieszki dają "słabą iskrę" lub nie dają jej wcale...