odroczenie wykonania kary
  1. osoba która została skazana prawomocnym wyrokiem na odbycie kary pozbawienia wolności w przypadku choroby uniemożliwiającej jej lub też
  2. prawolingo.pl