• oblicz pierwiastek kalkulator online
  • wyznaczanie pierwiastka z dowolnej liczby dodatniej lub ujemnej wynik i rozwiązanie da się to jakoś obliczyć na zwykłym kalkulatorze lubię
    bl2.ru